#TERAPIA WAD POSTAWY

FizjoFactory prowadzi zajęcia rehabilitacyjne ukierunkowane na profilaktykę oraz leczenie wad postawy u dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz wśród młodzieży.

Plan terapii dostosowujemy indywidualnie pod schorzenie, dla lepszej precyzji i efektów nie prowadzimy zajęć grupowych.

Metody pracy w Terapii Wad Postawy opieramy również na elementach metody NDT-Bobath, metody SI czy metody PNF.